Thuis in de regio

Zoerselse Bloemenwijk geselecteerd bij 10 koplopers van het 100 Wijken platform.

HALLE - Het Zoerselse wijkrenovatieproject Bloemenwijk werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur geselecteerd als één van de tien koplopers van het 100 Wijken platform.

Dat platform focust op concrete, vaak terugkerende uitdagingen van besturen die het Lokaal Energie en Klimaatpact ondertekenden. Het platform begeleidt Vlaamse gemeenten om de verschillende doelstellingen uit het pact te realiseren in concrete wijken. Bedoeling is om zoveel mogelijk gezinnen te  helpen om hun woning te isoleren en te laten overstappen naar duurzame en groene energiebronnen.

ER

06/03/2024 11:49

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...