Thuis in de regio

Bodemonderzoek Tirolerhof Borsbeek.

BORSBEEK - Naar aanleiding van de berichtgeving over PFAS-vervuiling in de Antwerpse regio, besliste het Borsbeekse gemeentebestuur in 2021 om bodemstalen te nemen in de zogenaamde samentuinen aan de Vinkerniersweg en Cirkelhof. Ook in de tuin aan Tirolerhof werd een bodemstaal genomen, met het oog om daar eventueel een samentuin te ontwikkelen.

De gemeten waarde aan Tirolerhof was te hoog. Omdat één meting onvoldoende vertelt over de aard en de omvang van de vervuiling, werd er een bijkomend bodemonderzoek uitgevoerd. Die resultaten werden recent bekendgemaakt.Het onderzoek bevestigt de aanwezigheid van verhoogde PFAS-waarden, zowel in de bodem als in het bodemwater. Het gaat wel niet om een ernstige vervuiling. Het rapport spreekt van een regionale vervuiling, waarschijnlijk veroorzaakt wind of regen. De bron van de vervuilng is onbekend.

GB/ER

16/01/2024 17:04

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...