Thuis in de regio

Onderzoek zone Zoerselse Meerheide watergevoelig openruimtegebied.

ZOERSEL - Op 15 december heeft de Vlaamse Regering een zone aan de Zoerselse Meerheide voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Over deze voorlopige aanduiding wordt van 9 januari tot en met 8 maart een openbaar onderzoek georganiseerd.

Er wordt steeds meer ruimte in Vlaanderen volgebouwd en verhard. Daardoor kan het water moeilijker in de bodem dringen en blijft er minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. De overheid wil daarom voldoende ruimte voorzien voor water, door gbieden aan te duiden als watergevoelig. Dat heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied - een woonuitbreidingsgebied -  niet meer gerealiseerd kan worden. In Meerheide en de Schaddestraat zouden er dus geen vergunningen meer verleend kunnen worden voor nieuwe woningen. Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Alle info op zoersel.be.

ER

07/01/2024 12:40

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...