Thuis in de regio

Zoerselaars produceren aanzienlijk minder afval.

ZOERSEL - Zoerselaars produceren aanzienlijk minder afval dan de gemiddelde Vlaming. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam.

Zoerselaars verbruikten in 2022 bijna 50 kg minder restafval per inwoner dan in andere Vlaamse gemeenten. Dat zegt schepen voor milieu Marc De Cordt.  Zoersel is al langer koploper op vlak van afvalbeleid. Zo was de gemeente pionier met een proefproject voor afzonderlijke gft-ophaling in de IGEAN-regio. Verder was Zoersel één van de eerste gemeenten om het Diftar-systeem in te voeren op het recyclagepark. Sinds de komst van de grijze restafvalcontainer in 2022 wordt in de gemeente het Diftar principe volledig toegepast. Intussen daalde de hoeveelheid ingezameld restafval van 101 kg per inwoner in 2021 naar 81 kg per inwoner in 2022.

DVDV

16/11/2023 14:05

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...