Thuis in de regio

Onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen in de provincie.

ANTWERPEN - De droge weersomstandigheden zorgen op dit ogenblik voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in onbevaarbare waterlopen. Dat blijkt uit de continue peil- en debietmetingen die worden uitgevoerd in de provincie.

Uit  die metingen blijkt dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald voor de Kleine Aa, de Mark, de Kleine Nete, de Grote Nete en de Antitankgracht. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in  te beschermen is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Sinds 1 januari '22 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie. Dat verbod blijft eveneens van toepassing.

DVDV

09/06/2023 11:16

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...