Thuis in de regio

Zorgtoelage in Brecht.

BRECHT - Om de inclusie van inwoners met een beperking en een laag inkomen te erkennen, voorziet de gemeente Brecht jaarlijks een zorgtoelage.

Die kan worden toegekend aan inwoners die omwille van een medische of therapeutische redenen, grote hoeveelheden verzorgingsmateriaal nodig hebben. Ook mensen die thuis palliatief verzorgd worden, ondervinden hogere uitgaven door de invoering van het Diftar systeem voor de inzameling van restafval. Brecht voorziet daarom een jaarlijkse toelage van 95 euro. Alle info op de site van de gemeente.

ER

23/05/2023 17:34

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...