Thuis in de regio

Lokale handelaren niet opgezet met heraanleg Turnhoutsebaan in Schide.

SCHILDE - Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de herinrichting van de Turnhoutsebaan in Schilde. Het gaat om het deel tussen het kruispunt Vloeyenbergdreef/van de Wervelaan en het kruispunt Wisselstraat/Frans de Beuckeleerlaan. De aanleiding van de studie zijn toekomstige rioleringswerken. De plannen botsen echter op flink wat weerstand.

De Turnhoutsebaan heeft een belangrijke rol als snelle verbindingsweg voor het openbaar vervoer naar de grootstedelijke gebieden, aldus het agentschap. Het is ook een weg die vrachtverkeer en uitzonderlijk vervoer moet toelaten. Tot slot is de Turnhoutsebaan onderdeel van het functioneel fietsroutenetwerk. De weg is op dit moment niet aangepast aan de geldende normen voor dit type wegen. Door het vele verkeer dat er passeert, de handel- en horecazaken die zich langs de weg bevinden en de slechte wegindeling loopt het verkeer vandaag niet vlot en doen er zich geregeld gevaarlijke situaties voor. Bij een herinrichting moet de beschikbare ruimte anders worden ingedeeld. De lokale handelaren startten deze week met een petitie omdat volgens de nieuwe indeling zeker de helft van de parkeerplaatsen  op de Turnhoutsebaan zullen sneuvelen. Parkeren in Schilde, vlakbij de winkels, is volgens de middenstand een must om een bruisend economisch centrum te behouden.

DVDV

22/03/2023 11:00

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...