Thuis in de regio

Sloop van 11 leegstaande woningen in Zandhoven.

ZANDHOVEN - Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt de heraanleg van het volgende deel van de Liersebaan in Zandhoven al een tijdje voor. Het gaat om het stuk vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst.

De sloop van 11 leegstaande woningen op de Liersebaan start in dat kader op maandag 20 maart. Tijdens die sloopwerken zal er kort hinder zijn voor fietsers. Het agentschap startte in 2018 met het derde deel van de vernieuwing van de N14 in Zandhoven en Ranst. Eerst werd het stuk tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat heraangelegd. Ook het op- en afrittencomplex Massenhoven werd vernieuwd. De uitvoering van de volgende fase tussen het kruispunt met de Kanaalstraat en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst start pas ten vroegste in 2026. De 11 panden worden nu al gesloopt om vandalisme tegen te gaan.

DVDV

17/03/2023 11:37

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...