Thuis in de regio

Jacht op Chinese muntjakken in Schotense park Vordenstein.

SCHOTEN - Tot 24 februari wordt er in het Schotense park Vordenstein jacht gemaakt op Chinese muntjakken. De Chinese muntjak is een kleine hertensoort die oorspronkelijk enkel in Oost-Azië voorkomt. De dieren komen hier terecht door te ontsnappen uit gevangenschap.

Muntjakken vormen echter een probleem door het eten van verschillende streekeigen plantensoorten. De Europese lidstaten hebben samen besloten om de muntjakken in het wild  te beperken. Dit kan enkel door de dieren dood te schieten.

DVDV

11/02/2023 12:59

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...