Thuis in de regio

Verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Brecht.

BRECHT - Sinds de zomer van 2021 heeft de Vlaamse overheid veel aandacht voor de PFAS-problematiek. Het gaat om meer dan 800 locaties in Vlaanderen waar de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verkennend onderzoek doet naar de aanwezigheid van chemische stoffen. Prioritair worden verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd op brandweerkazernes, oefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust. In Brecht zijn op dit moment twee sites onderzocht.

Het gaat om de brandweerkazerne aan de Ambachtslaan 10 en Vaartkant Links. Bij deze twee sites hebben OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging. Verder onderzoek zal in een latere fase aantonen of er daadwerkelijk bodem- of grondwaterverontreiniging is.

DVDV

10/02/2023 09:05

NU OP ZOE GOLD:
..... ......
... ..... ...
....

NET GEHOORD:

..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...
..... ......
... ..... ...